Hvordan gjødsle planten din

Hvordan gjødsle planten din

Want to learn more about Fertilizing

Get individual care schedule and reminders for your plant with our app Planta. Never kill a plant again!

Planta on the app storePlanta on google play

PLEIE INSTRUKSJONER


Planter kan ikke bare overleve på vann, de trenger også næringsstoffer. For å holde planten fin og grønn, er det viktig at du tilfører plantemat i jorda innimellom.

Hvis jorden er våt - utsette denne handlingen, vil vi minne deg om igjen om 2 dager.

ANBEFALT GJØDSEL:


SLIK MATER DU PLANTEN:

  1. Bland riktig mengde plantemat med vann i henhold til instruksjonene på pakken

  2. Hell plantemat oppløsningen over jorden

  3. Hvis det er mulig, prøv å unngå å få løsningen på stilkene og bladene

  4. Fortsett å tilsette løsningen i potten til den begynner å løpe ut av dreneringshullene i bunnen

  5. Etter ca 1 time, sjekk at potten ikke står i vann - hvis det er, kan planten råtne

Liquid Fertilizing

This is how you fertilize your plant

  • Mix the right amount of fertilizer with water according to the instructions on the package

  • Pour the solution over the soil

  • If it’s possible, try to avoid getting the solution on the stems and leaves

  • Continue adding the solution to the pot until it starts to run out of the drainage holes in the bottom

  • After about 1 hour, check that the pot isn’t sitting in water - if it is the plant might rot